مهر/ هر سال حجم اخبار بسیاری در روز سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مورد پرونده حاج احمد متوسلیان منتشر می شود، امسال این خبرها رنگ دیگری داشت، حرف از شهادت قطعی این چهار نفر بود، اما پیکر آنها کجاست؟

ماجرای نوشتن کتابهای «37 سال» و «راز احمد» اثر حمید داود آبادی که توسط انتشارات شهید کاظمی و یازهرا س منتشر شده‌اند را ببینید.