آخرین خبر/ مریم معصومی در اینستاگرامش نوشت:
اینروزا و شبا سعی میکنیم دوباره در خانه بمانیم، متاسفانه آمار مبتلایان دوباره بالا رفته و ازتون خواهش میکنم تا حد ممکنه به مکانهای عمومی نرید

 این کتابم دوباره خوندم، خیلی نکاتِ ارزشمندی برای خانم ها داره که بنظرم رسید دوباره یاد آوریش کنم از ریچل هالیس
خیلی مراقبت کنید از خودتون بخاطر اطرافیانمون ماسک حتمااااا بزنید
دوستون دارم به اندازه تمام دلم شبتون خوش و خوابای خوب ببینید