جام جم/ کتاب «عزت شیعه» اثر محسن کمالیان و علی‌اکبر رنجبر کرمانی منتشر شد. کتاب شامل ۱۰ گفت‌وگو با نزدیک‌ترین یاران لبنانی امام موسی‌صدر است که با همکاری انتشارات رازنی و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۵۲ صفحه و بهای ۵۰هزار تومان منتشر شده‌است. افتتاحیه کتاب نیز سرفصل‌هایی از زندگی امام السید موسی صدر است. در انتهای کتاب نیز گزارشی تصویری از فعالیت‌های وی در لبنان و تصاویر مصاحبه شوندگان ارائه شده‌است.