آخرین خبر/ داستایفسکی از رنج‌ها و شوربختی‌هایش چونان ماده‌ای برای کاوش در آنچه "راز معنای انسان" می‌خواند استفاده میکرد.
خودش دربارهٔ این کاوش می‌گوید:
"آموختنِ معنای انسان و زندگی چیزی است که در آن در حال پیشرفتم. انسان رازی است که باید گشوده شود، و حتی اگر تمام عمر را بر سر این کار بنهید، نمی‌شود گفت وقتتان را هدر داده‌اید. به این راز علاقه‌مندم چون میخواهم که انسان شوم."

فلسفه ی زندگی
کریستوفر همیلتون