آخرین خبر/ کاملا درست است؛ ما از هر شکست، عبرت می‌گیریم! در نهایت، افرادی که همیشه موفق می‌شوند، واقعا پیشرفت نمی‌کنند. شکست‌ها رویکردی سازنده را به شما می‌آموزند و شما را به سمت تحلیل دلایل شکست سوق می‌دهند؛ به این ترتیب برای این‌که در آینده دوباره شکست نخورید، مجبور می‌شوید رفتارتان را اصلاح کنید. در این صورت، شکست منشا پیشرفت است.
برای به دست آوردن اعتماد به نفس باید کاری کنید و خطر شکست را بپذیرید.

جرات داشته باش
فردریک فانژه