آخرین خبر/ ما آنقدر به دیدن افراد مشهوری که کالایی نامربوط را تبلیغ می‌کنند عادت کرده‌ایم که هیچ‌گاه به این فکر نمی‌کنیم حمایت آنها چرا باید کمترین اهمیتی برای ما داشته باشد. اما این دقیقاً بخش حیله‌گرانه‌ی اثر هاله‌ای است: این اثر در سطح ناخودآگاه فعالیت می‌کند تنها چیزی که برای ورود نیاز دارد چهره‌ای جذاب، شیوه‌ی زندگی رویایی و در آخر، خودِ محصول است.
اثر هاله‌ای جلوی دیدن خصوصیت‌های واقعی را ‌می‌گیرد. برای خنثی کردن این اثر، از ارزش ظاهری فراتر برو. از برجسته‌ترین ویژگی‌ها فاکتور بگیر.

هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلی