صدا و سیما/ ایوب دهقان کار در برنامه تقاطع فرهنگ افزود: ما در سال ۹۹ حتما یک نمایشگاه مجازی خواهیم داشت، اما این رویداد جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نخواهد بود.
وی در خصوص موسسه‌های فرهنگی که به تازگی ادغام شده اند گفت: فرایند ساماندهی مؤسسه ها، حدود سه سال در دست بررسی بود و ضمن نقد و بررسی‌های متعدد، در بهمن ۹۸ به صورت جدی مطرح شد.
دهقان کار گفت: این سه مؤسسه تا حد بسیار زیادی فعالیت‌هایی به هم پیوسته و موازی کاری داشتند و امیدواریم با فرایند هم‌افزایی، شاهد خروجی مثبت در حوزۀ فرهنگ و کتاب و ادبیات باشیم.
این مدیر حوزه فرهنگ و ادبیات کشور در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی درخصوص مشاغل آسیب دیده کرونا در حوزه کتاب و نشر افزود: اصنافی که دارای کد کارگاهی بودند، فهرست خود را ارائه کردند و ما آن را تحویل دولت دادیم.
مدیرعامل موسسه‌های فراگیر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گفت: همچنین فهرست مخاطبان وزارت ارشاد مانند یک نویسنده یا ناشر مستقل، اخیرا به دولت ارائه شده است و درصدد هستیم حقوق این صنوف ضایع نشود.
دهقانکار درباره نام موسسه‌های ادغامی گفت: آن چه هم اینک بر سر زبان‌ها افتاده، به عنوان موسسه «فراگیر» نامیده می‌شود، ولی قاعدتا این نام موقت بوده و جایگزینی خواهد داشت.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی سه موسسه را با یکدیگر ادغام کرده است.
این موسسه‌ها عبارتند از " موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران"، "بنیاد ادبیات داستانی " و " خانه کتاب ایران " که به علت فعالیت‌های موازی در حوزه نشر به یک موسسه واحد تبدیل شدند.
این طرح که به گفته دهقان کار از سه سال قبل کلید خورد ماه گذشته اجرایی شد.