آخرین خبر/ اگر احساس ضعف یا بی‌ارزشی و ناراحتی می‌کنید سعی کنید به دیگران کمک کنید. به مشکلاتشان گوش کنید. آن‌ها بابت این کار از شما ممنون خواهند بود. همه آن‌هایی که باعث ایجاد اعتماد به نفس در ما می‌شوند هر روز در اطرافمان هستند. این شما هستید که باید دست به کار شوید و به دنبالشان بروید. از عضله اعتماد به نفس خود کار بکشید تا ببینید چطور بزرگ می‌شود؟


به خودت اعتماد کن
هیدر موناهان