ناملیک/ در این اپیزود به معرفی نمایشنامه ای از اریک امانوئل اشمیت به نام عشق لرزه پرداختیم.
"دیان زن مغروری که در کارش ادم موفقیه اما راه ورسم عاشقی رو بلد نیست.ریچارد مردیه که عاشق دیانه و حالا دیان هم عاشق او شده . اما وقتی با کمی سردی از طرف مرد مواجه میشه بجای در میان گذاشتن احساسات با غرور برخورد میکنه و ...."
بخش کوتاهی از نمایشنامه را هم براتون اجرا کردیم.

برگرفته از کانال رادیوم در سایت ناملیک