آخرین خبر/ بگذارید این وطن دوباره وطن شود!
بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.
بگذارید پیشاهنگ دشت شود؛
و در آن‌جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.
این وطن، هرگز برای من وطن نبود...

بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش‌داشته‌اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود؛
سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند؛
نه ستمگران اسباب چینی کنند
تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد...

شعر از لنگستون هیوز
ترجمه و دکلمه از احمد شاملو
اینستاگرام time_dialog