آخرین خبر/ ناپلئون به فونتان می گفت: 
« می‌دانید چه چیز را، بیش از همه تحسین می‌کنم؟ 
این که زور نمی تواند چیزی بنیاد نهد. 
در دنیا فقط دو قدرت وجود دارد: سرنیزه و اندیشه، سرانجام سرنیزه مغلوب اندیشه می‌شود» 
پس به اندیشه معتقد باشیم. حتی اگر قدرت، برای فریفتن ما، نقاب عقیده یا رفاه به چهره خود بزند. ... 
ناله و زاری دوای درد اندیشه نیست، کافی است در راه نجات آن بکوشیم.

فلسفه پوچی 
آلبر کامو 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar