آخرین خبر/ ‌مورخان! بنویسید حالِ ما خوب است
فلج شدیم ولی رقصِ با عصا خوب است!

به آزمون و خطا مبتلا شدیم اما
به این نتیجه رسیدیم که خطا خوب است!

شغال رفت وَ گله به دستِ گرگ‌ افتاد
به زور در سرمان کرد کودتا خوب است!

گذاشت زنده بمانیم اگرچه غارت کرد
درود بر کرَمَش! خانِ روستا خوب است!

میانِ بدبختی دست به دعا بردیم
فقط دعا و دعا و دعا، دعا خوب است!

کشید شیخ عبا بر کبابِ بره و گفت
برای دفعِ هوس از شما عبا خوب است!

شبیه کبک فرو برده ایم سر در برف
اگرچه در خفقانم ولی هوا خوب است!

مانی معینی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar