آخرین خبر/ خوگرفتن با مکان‌هاى بیگانه کیفیت غریبى دارد، تلاش براى تغییر عادتى که هدفى جز خودش ندارد و آدم هنوز به انجامش نرسانده،

یا اندکى پس از آن، باید بگذارد و به وضعیت پیشین بازگردد.

کتاب : کوه جادو
 اثر :  توماس مان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar