آخرین خبر/ وقتی آدم یک نفر را دوست دارد
ترس های جدیدی پیدا می شوند که قبل از آن
آدم از آنها بی خبر بوده است

اریش ماریا رمارک

 وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar