آخرین خبر/ مرد گفت: به چیزی نگاه می‌کنید؟
زن گفت: هیچ.
مرد گفت: گفتم:…
زن گفت: “گفتی شاید مردی به گلی نگاه کند و خود بپژمرد.” گفتی: “شاید مردی به ابری فکر کند و خود ببارد. مگر عشق جز این است؟”
مرد گفت: من گفتم “شاید زنی به غنچه‎یی نگاه کند و آن غنچه بشکفد. من گفتم شاید زنی به ابری فکر کند و آن ابر زمین را از سبزه برویاند، مگر عشق جز این است؟”

یک روایت عشق
 عباس نعلبندیان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar