آخرین خبر/ هیچ وقت اولین اشتباه شما را نابود نمی کند
مسأله ی نابود کننده ، آن اشتباهات مکرری است
که به دنبال آن می آیند

جیمز کلییر 

خرده عادت ها 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar