آخرین خبر/ ما بخش اندکی از آنچه فقط یک بار خوانده یا شنیده ایم را به خاطر می سپاریم. بنابراین باید کم کم و همیشگی بیاموزیم نه تند تند و یک مرحله ای .بهترین شیوه یادگیری اطلاعات جدید ، آموختن آن به دیگران است .....

از کتاب: عملی کردن دانسته ها
اثر کن بلانچارد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar