آخرین خبر/همه می خواهند با شریکی کامل باشند
اما تعداد کمی از مردم می خواهند
خودشان شریک کامل باشند

مارک منسن

 عشق کافی نیست 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar