آخرین خبر/ آدم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند، چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند؛ امّا بعد از همان یک بار، ترس ها آنقدر عمیق می شوند که عشق، دیگر دور می ایستد ...

بیگانه 
آلبر کامو

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar