آخرین خبر/ انسان در بیست سالگی در مرکز جهان می رقصد، در سی سالگی میان دایره پرسه می زند، در پنجاه سالگی روی حاشیه راه می رود، و از نگریستن به درون و بیرون پرهیز می کند ...
پس از آن، دیگر اهمیتی ندارد؛ امتیاز کودکان و سالمندان، نامرئی بودن آنهاست.


زن آینده
کریستین بوبن

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar