آخرین خبر/ آن زمانى که صرف مطالعه می‌شود، زمان محسوب نمی‌شود!

من با گذشتن از صفحه‌اى به صفحه‌اى دیگر، از مرزها می‌گذرم و به کلبه‌هاى افسانه‌اى وارد می‌شوم!

دیوانه وار
کریستین بوبن

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar