آخرین خبر/نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه‌ی آن است!  
باید کتاب‌هایش را، فرهنگش را، تاریخش را از بین برد! بعد باید کسی راداشت که کتاب‌های تازه‌ای بنویسد، فرهنگ تازه‌ای جعل کند و بسازد، تاریخ تازه‌ای اختراع کند! کوتاه زمانی بعد، ملت آن‌چه را که هست و آن‌چه را که بوده، فراموش می‌کند!

خنده و فراموشی
میلان کوندرا

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar