آخرین خبر/ ‌در من دلسنگ، شور انتظار انداختی 
ماهی مرداب را در جویبار انداختی
 
عشق، اقیانوس آرامی که میگفتی نبود 
قایقم را در مسیر آبشار انداختی!
 
فکر میکردم جواب نامه‌ام را میدهی 
نامه را بی آنکه بگشایی کنار انداختی
 
عشق بر "جانم" حکومت می کند ای روزگار 
در سرم بیهوده سودای فرار انداختی
 
آخر ای عاقل به کار عشق روگردان شدی 
خوب شد، یک بار عقلت را به کار انداختی 

سجاد سامانی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar