آخرین قیمت ها

ایران خودرو
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   وانت آریسان

   ٧٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٥١,٥٠٠,٠٠٠
  •   سمند LX

   ٩٨,٥٠٠,٠٠٠
   ٦٦,٩٨٠,٠٠٠
  •   سمند EF7

   ١١٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٩,٧٧٣,٠٠٠
  •   سمند EF7 دوگانه سوز

   ١٣٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٥٠٠,٠٠٠
  •   سمند سورن

   ١٢٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٢,٥٥٨,٠٠٠
  •   دنا (تیپ 1)

   ١٤٢,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٣,٦٢٣,٠٠٠
  •   دنا (تیپ 2)

   ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   دنا پلاس (تیپ 1)

   ١٦٧,٠٠٠,٠٠٠
   ١١٠,٩٣٤,٠٠٠
  •   دنا پلاس (تیپ 2)

   ٠
   ----
  •   دنا پلاس توربو (تیپ 1)

   ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   دنا پلاس توربو (تیپ 2)

   ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠
   -١,٠٠٠,٠٠٠
  •   پژو GLX 405

   ٩٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٣,١٥٨,٠٠٠
  •   پژو GLX 405 دوگانه سوز

   ١١٢,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٥,٥٧٨,٠٠٠
  •   پژو SLX 405

   ١٠٨,٥٠٠,٠٠٠
   ٦٧,٩٩٨,٠٠٠
  •   پژو پارس

   ١١٨,٠٠٠,٠٠٠
   ٧٨,٣٣٨,٠٠٠
  •   پژو پارس دوگانه سوز

   ١٣٧,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٠,٦٤٣,٠٠٠
  •   پژو پارس LX . کد 21

   ١٣٦,٨٠٠,٠٠٠
   ٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  •   پژو پارس LX . کد 23

   ١٣٥,٩٠٠,٠٠٠
   ٨٤,٧١٨,٠٠٠
  •   پژو پارس LX . کد 24

   ١٣٨,٢٠٠,٠٠٠
   ٨٥,٤٦٣,٠٠٠
  •   پژو پارس LX . کد 25

   ١٣٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٥,٤٠٠,٠٠٠
  •   پژو پارس اتوماتیک

   ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٩٨,٩٧٨,٠٠٠
  •   پژو 207 . دنده‌ای

   ١٥٠,٤٠٠,٠٠٠
   ٩٦,٧٣٠,٠٠٠
  •   پژو 207 . اتوماتیک

   ١٩٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 207 صندوقدار

   ٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

   ٩٨,٥٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 206 . تیپ 2 (فول)

   ١٠١,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٧,٢٨٣,٠٠٠
  •   پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

   ١١٩,٦٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 206 . تیپ 5 (فول)

   ٨٣,٦٩٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 206 صندوقدار (ساده)

   ١٢١,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پژو 206 صندوقدار (فول)

   ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٠,٣٠٣,٠٠٠
  •   پژو 2008

   ٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠
   ١١٤,٩٩٤,٠٠٠
  •   رانا LX

   ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٧,٢٠٣,٠٠٠
  •   دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

   ١٧٧,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو تندر E2

   ١٧٨,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو تندر پلاس دنده‌ای

   ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

   ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

   ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هایما اس 5 توربو ( S5 )

   ٣٢٨,٠٠٠,٠٠٠
   ١٧٨,٣٧٠,٠٠٠
  •   هایما اس 7 توربو ( S7 )

   ٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٣,٠٠٠,٠٠٠
  •   پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

   ٣٥١,١٦٠,٠٠٠
   ٠
  •   پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

   ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠
  •   سوزوکی ویتارا

   ٦١٢,٠٠٠,٠٠٠
   ٤,٠٠٠,٠٠٠
  سایپا
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   سایپا 111 (سفید)

   ٦٥,٣٠٠,٠٠٠
   ٣٩,٨٠٠,٠٠٠
  •   سایپا 111 (تنوع رنگ)

   ٦٦,٠٠٠,٠٠٠
   ٣٩,٩٤١,٠٠٠
  •   سایپا 131 (سفید)

   ٦٠,٤٠٠,٠٠٠
   ٣٧,٣٨١,٠٠٠
  •   سایپا 131 (تنوع رنگ)

   ٦٠,٨٠٠,٠٠٠
   ٣٧,٦٤١,٠٠٠
  •   سایپا 132 (سفید)

   ٦٢,٣٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   سایپا 132 (تنوع رنگ)

   ٦٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   سایپا 151

   ٦٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٠,٣٣٠,٠٠٠
  •   تیبا (رینگ فولادی)

   ٧١,٣٠٠,٠٠٠
   ٤٣,٤٦٠,٠٠٠
  •   تیبا (رینگ آلومینیومی)

   ٧٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٦,٤٤٣,٠٠٠
  •   تیبا 2 (سفید)

   ٧٥,٧٠٠,٠٠٠
   ٥١,٣٦٠,٠٠٠
  •   تیبا 2 (تنوع رنگ)

   ٧٦,٣٠٠,٠٠٠
   ٥١,٦٠٣,٠٠٠
  •   ساینا (ساده)

   ٧٦,٥٠٠,٠٠٠
   ٥٥,٩٦٠,٠٠٠
  •   ساینا (فول)

   ٧٩,٥٠٠,٠٠٠
   ٥٨,٩٦٠,٠٠٠
  •   ساینا اتوماتیک

   ٠
   ----
  •   کوییک دنده‌ای

   ٨٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٦١,٢٢٠,٠٠٠
  •   کوییک دنده‌ای R

   ٨٩,٥٠٠,٠٠٠
   ٦٨,٣٢٦,٠٠٠
  •   کوییک اتوماتیک

   ١٢٢,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   وانت زامیاد

   ٩٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٧,٣٣٥,٠٠٠
  •   وانت زامیاد (رادیال)

   ٩٦,٥٠٠,٠٠٠
   ٧٠,١٣٥,٠٠٠
  •   وانت زامیاد گازسوز (ساده)

   ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٧٧,٣٠٠,٠٠٠
  •   وانت زامیاد دیزل . یورو 5

   ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠
   ١٢٩,٨٨٠,٠٠٠
  •   وانت پادرا

   ٠
   ----
  •   آریو (دنده ای)

   ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   آریو (اتوماتیک)

   ١٦٨,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   چانگان CS35

   ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠
   ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  •   کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

   ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   سیتروئن C3 (تیپ 1)

   ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  پارس خودرو
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   برلیانس H220 دنده‌ای

   ٠
   ----
  •   برلیانس H230 دنده‌ای

   ٠
   ----
  •   برلیانس H320

   ٠
   ----
  •   برلیانس H320 . اتوماتیک

   ٠
   ----
  •   برلیانس H330

   ٠
   ----
  •   برلیانس H330 . اتوماتیک

   ٠
   ----
  •   برلیانس کراس

   ٢١٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو تندر 90

   ٠
   ----
  •   رنو پارس تندر

   ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو ساندرو - دنده‌ای

   ٠
   ----
  •   رنو ساندرو - اتوماتیک

   ٠
   ----
  •   رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

   ٠
   ----
  •   رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

   ٢٥١,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پیکاپ دوکابین ریچ

   ٢١٥,٠٠٠,٠٠٠
   ١٨٤,٨٠٠,٠٠٠
  مدیران خودرو
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

   ١٥٣,٠٠٠,٠٠٠
   ١٥٠,٦٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

   ١٩٤,٠٠٠,٠٠٠
   ١٨٨,٧٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

   ٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠
   ١٩٨,٠٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

   ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢١٣,٧٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

   ٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٢٢٢,٦٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X33

   ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢٦٠,٢٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X55 (اکسلنت)

   ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠
  •   ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

   ٤١٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٣٨٢,٢٠٠,٠٠٠
  •   چری آریزو 5 (دنده‌ای)

   ٢٢١,٠٠٠,٠٠٠
   ٢١٩,٢٠٠,٠٠٠
  •   چری آریزو 5 (Turbo)

   ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢٧٢,٠٠٠,٠٠٠
  •   چری آریزو 6 (Turbo)

   ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٤١٠,٩٠٠,٠٠٠
  •   چری تیگو 5 (IE)

   ٣٥٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٣٥٨,٩٠٠,٠٠٠
  •   چری تیگو 7 (Excellent)

   ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٣٥,٥٠٠,٠٠٠
  •   چری تیگو 7 (IE)

   ٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٧٣,٠٠٠,٠٠٠
  کرمان موتور
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   جک J4 اتوماتیک

   ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠
   ١٥٦,٥٠٠,٠٠٠
  •   جک S3 اتوماتیک

   ٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٢١٧,٥٠٠,٠٠٠
  •   جک S5 اتوماتیک

   ٣٥٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٣٠٧,٥٠٠,٠٠٠
  •   هیوندای I20

   ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای اکسنت

   ٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای النترا

   ٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سوناتا

   ٠
   ----
  •   هیوندای توسان

   ٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سانتافه

   ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای آزرا 2018

   ١,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای آزرا 2019

   ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  گروه بهمن
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   مزدا3

   ٤٩٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠
  •   بسترن B30

   ٢٣٨,٠٠٠,٠٠٠
   ١٢٤,٣٠٠,٠٠٠
  •   وانت کارا - تک کابین

   ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٦,٥٦٠,٠٠٠
  •   وانت کارا - دو کابین

   ١١٣,٠٠٠,٠٠٠
   ٩٦,٢٦٠,٠٠٠
  •   وانت کاپرا

   ٢٦٤,٨٥١,٠٠٠
   ٠
  •   هاوال H2

   ٣٦٢,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  هیوندای - Hyundai
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   هیوندای النترا 2018

   ٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٨٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   هیوندای سوناتا . فول 2017

   ٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS

   ٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL

   ٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS

   ٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS

   ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای توسان 2017

   ٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار

   ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  کیا موتورز - Kia Motors
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   کیا سراتو 2018

   ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٦٩,٧٩٠,٠٠٠
  •   کیا اسپورتیج 2017

   ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٢٩,١٤٠,٠٠٠
  •   کیا اسپورتیج 2018

   ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   کیا اپتیما 2017

   ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   کیا اپتیما هیبرید 2018

   ٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   کیا سورنتو 2017

   ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   کیا سورنتو 2018

   ١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  رنو - Renault
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   رنو تلیسمان 2018

   ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   رنو کولئوس 2018

   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  تویوتا - Toyota
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018

   ٩١٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   تویوتا CH-R تیپ استایل 2018

   ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   تویوتا پریوس 2017 تیپ C

   ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   تویوتا راو 4 مدل 2018

   ١,٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک

   ١,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  لکسوس - Lexus
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   لکسوس NX200 T هفت کلید 2017

   ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   لکسوس NX300 H هفت کلید 2017

   ١,٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   لکسوس RX200T . فول 2017

   ٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  نیسان - Nissan
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   نیسان جوک (اسکای پک)

   ٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   نیسان جوک (پلاتینیوم)

   ٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  •   نیسان جوک (اسپورت)

   ٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  •   نیسان ایکس-تریل 2017

   ٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   نیسان ایکس-تریل 2018

   ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  میتسوبیشی - Mitsubishi
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   میتسوبیشی میراژ 2018

   ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   میتسوبیشی لنسر 2018

   ٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   میتسوبیشی ASX فول 2018

   ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   میتسوبیشی اوتلندر 2018

   ٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018

   ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  DS Automobiles
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   دی اس DS3 مدل 2018

   ٠
   ----
  •   دی‌اس DS5 مدل 2018

   ٠
   ----
  •   دی‌اس DS6 مدل 2018

   ٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)

   ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  سانگ یانگ - SsangYong
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   سانگ‌یانگ تیولی 2018

   ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   سانگ‌یانگ کوراندو 2018

   ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  پورشه - Porsche
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   پورشه باکستر 2017

   ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   پورشه ماکان 2017

   ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  بی ام و - B.M.W
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   بی‌ام و 218

   ٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٩٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی ام و 220

   ١,٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   بی‌ام و 230

   ١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   بی‌ام و 330I

   ١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی‌ام و 530 تیپ Perfection

   ٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢,٠٩٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT

   ٢,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢,٨٤٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE

   ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL

   ٣,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٢,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport

   ١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ١,٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠
  •   بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic

   ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive

   ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  فولکس‌واگن - Volkswagen
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   فولکس‌واگن گلف GTI

   ٠
   ----
  •   فولکس‌واگن پاسات

   ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   فولکس‌واگن تیگوان

   ١,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  مینی - Mini
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   مینی کوپر

   ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ١,٠٣١,٠٠٠,٠٠٠
  •   مینی کلابمن S

   ١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  •   مینی کانتریمن S

   ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٠
  بورگوارد - Borgward
 • قیمت بازار(تومان)
 • قیمت کارخانه(تومان)
  •   بورگوارد BX5

   ٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠
  •   بورگوارد BX7

   ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
   ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠