ايسنا/ آذر ماه امسال توليد شش مدل خودروي سنگين در خودروسازان داخلي به صفر رسيد.
در اين مدت توليد کاميونت ۴.۵ تن M۴.۵ شرکت ارس خودرو ديزل با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۸۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد.
توليد کاميون کمپرسي بنز LK۲۶۲۴ شرکت ايران خودرو ديزل نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از دو دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.

آذر ماه امسال توليد کاميون باري بنز AXOR K۳۳۳۵ ديگر محصول ايران خودرو ديزل نيز متوقف شده و از ۳۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد.
توليد کاميونت فوتون AUMARK-۶T شرکت سايپا ديزل نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۵۰ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.

همچنين توليد کاميونت شيلر ۶ بهمن ديزل متوقف شده و از ۱۱ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد.
در اين مدت توليد کشنده اسکانيا G۴۰۰ شرکت ماموت ديزل نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۳۵ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد