خودرو کار/ رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: از روز شنبه و در پی تسهیل در ترخیص کالاها از گمرک، تعدادی از قطعات خودرو نیز در این مسیر قرار گرفتند.
محمدرضا نجفی منش- رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی- در گفت گو با خبرنگار خودوکار با اشاره به ترخیص کالا و قطعات خودرویی از گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: روند ترخیص قطعات خودرویی آغاز شده است و این امیدواری وجود دارد که قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص تولید شده تامین شود.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روند پرداخت ما به التفاوت این قطعات ترخیص شده چگونه صورت گرفت است، بیان کرد: این تعداد قطعات خودرویی که بر اساس معافیت از پرداخت ما به التفاوت مشخص شده اند، در حال ترخیص هستند. اما نباید اشتباه گرفته شود که کلیه قطعات خودرویی شامل این بند معافیت می شوند.

به گفته او، هنوز برای سایر قطعاتی که هزینه ای پرداخت نشده است تصمیم گیری مبنی بر معافیت یا عدم معافیت پرداخت ما به التفاوت نشده و در حال رایزنی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: تا این لحظه روند ترخیص قطعات خودرو تسهیل و آغاز شده است و امیدواریم مانعی در این زمینه ایجاد نشود.

به گزارش خودروکار، از روز شنبه روند تسهیل و ترخیص کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی