آخرین خبر/ این ویدئو را همه راننده ها لازم است ببینند. در این ویدئو تاثیر کاهش فقط 10 کیلومتر از سرعت خودرو را در زمان تصادفات خواهید دید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی