آخرین خبر/ اس یو وی بزرگ پژو به گونه ای طراحی شده است که به شما امکان انعطاف پذیری را فراهم می کند
و صندلی های راحت و کلاسیک قابلیت تغییر مستقل دارند که دسترسی ها را راحت می کنندما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید