آخرین خبر/ پشت گریل و جلوپنجره سنتی جیپ، با تکامل یک طراحی هفتاد ساله مواجه می شویم. خودرویی که روح آدم را به وجد می آورد و به او احساس آزادی می دهد. خودرویی پیشرو که هیچکس انتظار نداشت در قرن بیست و یکم چنین عملکردی داشته باشد. جیپ رانلگر چیزی است که بقیه کراس اوورها دوست دارند باشند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی