آخرین خبر/ مدل 2020 نیز یک مجموعه قوی تر از تکنولوژی های استاندارد ایمنی، در حال حاضر با شناسایی علامت های ترافیکی، تشخیص دوچرخه سواری روزانه و شناسایی پیاده روی با نور کم به ارمغان می آورد. RX همچنین می افزاید که خط را به کیت ترفندهای خود متمرکز می کند هر زمان که کروز کنترل انطباق کامل با سرعت فعال شود. RX حتی می تواند نشانه گذاری خط، از ماشین پیش رو برای پیدا کردن مسیر صحیح استفاده کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید