آخرین خبر/ همین که چشمتان به مدل دراپ-تاپ جدید رولزرویس بیفتد با تصور یک مسافرت مجللِ حتی کوتاه درحالی که هوای آزاد را دور سرتان حس می کنید حس خوبی خواهید داشت. نامش داون (Dawn) است؛ به یاد مدل سیلوِر داون (Silver Dawn) که اوایل دهه 1950 تولید می شد و هنوز هم برای کمپانی ارزش و احترام خاصی دارد. شاید با دیدن تصاویر به ذهنتان خطور کند که این فقط یک رَیث با سقف بازشونده است و به اصطلاح چیزی در چنته نداردما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید