آخرین خبر/ تاریخچه ای کوتاه از سرگذشت عجیب و غریب پراید در گزارشی با عنوان «پراید از کجا آمد و چه بر سر ما آورد؟»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید