خودرو بانک/ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به تازگی از آمادگی قطعه‌سازان برای دریافت سهام خودروسازان به جای بدهی های آن ها خبر داد.
به نقل از پرشین خودرو، محمدرضا نجفی منش در این خصوص توضیح داد که اگر خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور صورت بپذیرد گرفتاری های این صنعت کاهش یافته و حداقل اندکی از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به خصوصی‌سازی گروه بهمن و موفقیت آن پیشنهاد داد که یکی از دو خودروساز کشور به یک کنسرسیوم قطعه سازی یا شرکت سرمایه گذاری متشکل از سرمایه گذاری قطعه سازان واگذار شود و چنانچه شاهد موفقیت آن بودیم، سهام دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز واگذار شود.
نجفی منش در خصوص پرداخت مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو به صورت ریالی و ارزی به قطعه سازان نیز عنوان کرد که نظر اعضای انجمن دریافت اختیاری این مبلغ به صورت ریالی و ارزی بوده و اگر این وعده محقق شود کسری قطعات خودروهای مانده در کف کارخانجات خودروسازان نیز برطرف خواهد شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید