k ١.٧
١

آخرین خبر/ قدیمی ترین پورشه باقیمانده در جهان راهی یک مزایده می شود. این پورشه تولید سال 1933 و مدل 64 است که در خدمت دولت آلمان نازی بوده است. روی بدنه این ماشین هنوز رد چکش ها دیده می شود و به آن اصالت خاصی می بخشد. از این مدل تنها دو نمونه و با هدف مسابقه ساخته شد و این تنها باقیمانده از مدل خود و قدیمی ترین پورشه جهان است. پیش بینی می شود این پورشه حداقل 20 میلیون دلار فروخته شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید