آخرین خبر/ دیدن این تصاویر ما را مطمئن خواهد کرد که نسل جدید جوک نیز همانند نسل اول طراحی رادیکال و انقلابی دارد. زبان طراحی جدید نیسان نیز به وضوح در این تصاویر دیده می شوند و به نظر می رسد که محصول نهایی نیز تفاوت خیلی عمده ای با این رندرها نداشته باشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی