آخرین خبر/ نگاهی نزدیک به سری 2019 DS 7 Crossback، خودروی شاسی بلند شرکت دی اسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید