خودرو بانک/ گروه خودروسازی سایپا به دنبال عدم امکان تحویل ساندرو به مشتریان خود، طرح تبدیل آن با خودروی کیا سراتو مونتاژ داخل را کلید زده و مشتریان می توانند به تعداد بسیار محدودی، بجای رنو ساندرو اتومات خودروی کیا سراتو را دریافت کنند، هرچند این طرح براساس اولویت تاریخ ثبت نام فراهم گردیده است.
مهلت استفاده از این طرح طبق اعلام گروه خودروسازی سایپا تا روز سه شنبه 21 آبان ماه سال جاری خواهد بود و ضروری است که امکان تبدیل تعهد رنو ساندرو اتومات به خودروی کیا سراتو به نحو مقتضی به مشتریان اطلاع رسانی شده و موافقت آنان با اجرای این طرح و یا عدم موافقت آنان از مشتری دریافت شده و در پرونده آنان بایگانی شود.
عدم اقدام به تبدیل و یا عدم ارسال درخواست طی 3 روز از سوی مشتریان، به منزله عدم موافقت و انصراف مشتری از طرح تبدیل در نظر گرفته خواهد شد. لازم به یادآوری است که خودروی کیا سراتو در این طرح تبدیل با قیمت 220 میلیون تومانی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید