تجارت نیوز/ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به این پرسش که هزینه سند زدن خودروهای داخلی و خارجی چقدر است؟
گفت: برای سند زدن خودروهای داخلی مولفه‌هایی همچون مالیات نقل و انتقال، حق‌التحریر، حق ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت الکترونیکی سند جمع بسته می‌شود. به عنوان مثال برای خرید خودرو پراید ۴۰۰ هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، ۲۰۰ هزار تومان بابت حق‌التحریر، حدود ۲۰۰ هزار تومان حق ثبت، هزینه مالیات بر ارزش افزوده ۱۸هزار تومان و ثبت الکترونیکی سند پنج هزار تومان اخذ می‌شود. جمع کل این هزینه حدود ۸۴۰ تومان می‌شود که طرفین باید پرداخت کنند.

سعید موتمنی افزود: دولت برای هزینه سند خودرو ۴۰۵ نیز حدود ۸۴۱ هزار تومان اخذ می‌کند. یعنی خریداران باید بابت مالیات نقل و انتقال سند ۴۰۰ هزار تومان، حق‌التحریر و حق ثبت هم هزینه ۲۰۰ هزار تومان، هزینه مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۸ هزار تومان و ثبت الکترونیکی سند هم پنج هزار تومان تومان گرفته می‌شود؛ این در حالی است که هزینه سند پراید ۱۱۱ حدود ۵۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به هزینه سند تیبا، تندر پلاس دنده‌ای، تندر پلاس اتوماتیک و پژو پارس اشاره و اظهار کرد: هزینه سند تیبا هم حدود ۶۵۰ هزار تومان، پژو پارس هم حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان، تندر پلاس دنده‌ای یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و تندر پلاس اتوماتیک یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید