باشگاه خبرنگاران/ اگر شما مالک خودرویی باشید یا به تازگی ماشینی خریداری کرده باشید حتماً می‌دانید که یکی از الزامات داشتن خودرو داشتن بیمه شخص ثالث است. این بیمه متفاوت از بیمه بدنه است که بسیاری از افراد این دو بیمه را با هم یکی می‌دانند. اما این دو بیمه متفاوت از یکدیگر هستند و بیمه بدنه اجباری نیست. بیمه بدنه تنها خسارات وارد شده به خودرو را جبران می‌کند. اما بیمه شخص ثالث خسارات وارد شده به شخص ثالث به علت بروز یک تصادف را جبران می‌کند.

اما شخص ثالث کیست؟ در بیمه شخص ثالث به مالک خودرو بیمه‌گزار، شرکتی که بیمه شما از آن صادر می‌شود، بیمه‌گر و شخص ثالث شخص زیان‌دیده در جریان حادثه – به‌غیراز راننده – است.

سقف پوشش بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث برای تعهدات جانی میزان تعیین‌شده مبلغ دیه در ماه حرام در آن سال است. حداقل تعهدات مالی ۱۱ میلیون تومان است اما می‌تواند بنابه درخواست بیمه‌گزار افزایش یابد. به همین علت در هر سال مقدار آن افزایش می‌یابد. طبق جدیدترین قوانین بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث در سال ۹۹ به شرح زیر است:

حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری مسافرکشی درون‌شهری، 10% و برون‌شهری ۲۰٪ بیشتر از سایر وسایل نقلیه مشابه است.
به ازای هرسالی که دچار خسارت نشوید و درواقع از شرکت بیمه خسارت مطالبه نکنید، ۵٪ تخفیف در حق بیمه به شما تعلق می‌گیرد.
طبق جدول زیر می‌توانید تعداد سال و میزان تخفیف خود را محاسبه کنید.

قوانین جدید بیمه شخص ثالث
طبق قانون تصویب‌شده در سال ۹۸، دیه زن و مرد برابر شده و این قانون علاوه بر فوتی در سایر صدمات وارد شده نیز صدق می‌کند. همچنین دیه مسلمان و غیرمسلمان نیز برابر است. دیه در سال ۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان است.

جبران خسارت بیمه خودرو نامتعارف: خودرویی که قیمت آن بیشتر از نصف دیه ماه حرام باشد، خودرو نامتعارف نامیده می‌شود. طبق قانون جدید پرداخت خسارت برای خودرو متعارف به‌طور کامل جبران می‌شود. اما در رابطه با خودروهای نامتعارف، خسارت خودرو، هزینه‌های آن متناظر به خسارت وارده به گران‌ترین خودرو متعارف محاسبه می‌گردد.

قوانین و مدارک لازم برای دریافت خسارت از شرکت بیمه
کروکی افسر کاردان
برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رأی محاکم در مورد کروکی غیر سازشی
اصل بیمه‌نامه مقصر
گواهی‌نامه مقصر و زیان‌دیده
یک کوپن بیمه‌نامه مقصر
کارت خودرو مقصر و زیان‌دیده

چنانچه شرکت بیمه تشخیص دهد که بیمه‌گزار برای گرفتن خسارت، اقدام متقلبانه انجام داده، می‌تواند از وی به مراجع قضایی شکایت کند. این شکایت ممکن است به حبس تعزیری و جریمه نقدی (معادل 2 برابر مبلغ دریافتی از بیمه) منجر شود.
خسارت‌های مالی کمتر از حداقل پوشش بیمه شخص ثالث، نیازی به اخذ کروکی پلیس برای دریافت خسارت بیمه ندارند.
در صورت تأخیر شرکت بیمه در پرداخت خسارت، شرکت علاوه بر پرداخت خسارت، موظف به پرداخت جریمه تأخیر نیز خواهد بود؛ این جریمه به‌صورت روزانه محاسبه‌شده و معادل 0.005 مبلغ کل خسارت به‌صورت روزانه است.