تسنیم/ اداره آمار کانادا اعلام کرد اقتصاد این کشور بیشترین کاهش ماهانه را در آوریل داشته و همه‌گیری ویروس کرونا رشد آن را در این ماه تقریباً متوقف کرده است. ولی بازگشایی کسب و کارها در ماه مه باعث رونق نسبی اقتصاد شده است.

طبق اطلاعات این اداره، تولید ناخالص داخلی کانادا 11.6 درصد در آوریل کاهش یافت. کسب و کار های غیرضروری در کل این ماه تعطیل بودند. اقتصاد کانادا 7.5 درصد در ماه مارس کوچک شده بود.

یافته های جدید نشان می دهد اقتصاد کانادا 3 درصد در ماه مه رشد کرده است.
تولید کارخانه‌های در کانادا 22.5 درصد در آوریل کاهش یافته بود، چون بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شده بودند و یا ظرفیت تولید آنها به خاطر اقدامات بهداشتی اتخاذ شده برای مهار گسترش ویروس کرونا پایین آمده بود. این اقدامات ضربه سختی به بخش خودروسازی کانادا زد. تولید خودروهای موتوری در این کشور 97.7 درصد کاهش یافت.

حتی بخش هایی که در در ماه مارس رشد داشتند در آوریل سقوط کردند. مانند فعالیت در بخش تولید مواد غذایی که 12.8 درصد در آوریل به خاطر شیوع کرونا در کارخانه های فرآوری گوشت و بسته شدن آنها کاهش یافت.

تولید در کافه ها و رستوران ها 40.8 درصد کاهش یافت چون مقامات محلی این مراکز را تعطیل کرده بودند یا اجازه فعالیت محدود در حد غذاهای بیرون بر به آنها می دادن