اقتصاد آنلاین/ ارزش بازار ‎تسلا به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و اکسون موبیل را هم پشت سر گذاشت.
آخرین ارزش اکسون موبیل ۱۸۵/۸ میلیارد دلار اعلام شده است.