عصر ایران/ نقاشی مذکور در واقع طرحی برگزیده در فراخوان رولز-رویس برای دریافت نمونه طراحی خودرو توسط افراد زیر 16 سال از سراسر جهان بوده است.
رولز-رویس اخیرا تصاویری از یک مدل مفهومی را منتشر کرده که براساس طراحی های یک کودک 8 ساله به نام مگان، شکل گرفته است.

(طرح برگزیده مگان 8 ساله و تبدیل آن به یک طرح مفهومی توسط رولز-رویس- تصویر اول )

مدیران کمپانی خودروسازی مذکور این اقدام خود را تلاشی برای ورود اندیشه های جوان و پویا به مجموعه خود عنوان کرده اند. نقاشی مذکور در واقع طرحی برگزیده در فراخوان رولز-رویس برای دریافت نمونه طراحی خودرو توسط افراد زیر 16 سال از سراسر جهان بوده است.

براساس اطلاعات موجود بالغ بر 5000 طرح برای کمپانی انگلیسی از 80 کشور جهان ارسال شده است.
تعدادی از طرح های برگزیده در این فراخوان در قسمت تصاویر قابل مشاهده می باشد