اقتصادآنلاین/ در این مقایسه سعی شده با درنظرگرفتن ماشین‌هایی با مدل مشابه و کارکرد نزدیک به یکدیگر، به مقایسه منصفانه‌ای بین ماشین‌های وارداتی در ایران و آمریکا پرداخته شود.در این مقایسه متوسط قیمت دلار ۱۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.