خودرو بانک/ اولین مسابقه این فصل در روز یکشنبه برگزار نمی‌شود، بلکه این مرسدس است که در اولین جدال جدی با ردبول پیروز از زمین مسابقه بیرون آمده. داوران گرندپری اتریش تصمیم نهایی خود در مورد اعتراض ردبول به سیستم DAS تیم مرسدس را اعلام کردند؛ این سیستم مجاز است. این اعتراض بعد از انجام دو تمرین ابتدایی گرندپری اتریش در روز جمعه انجام شده بود که در مقاله قبل به طور کامل شرح داده شده است.

داروان، بعد از دیدن اعضای هرکدام از دو تیم از نزدیک و یا از طریق تماس ویدئویی و شنیدن نظرات‌شان، تصمیم گرفتند که این سیستم را جزئی از سیستم فرمان دهی خودرو محسوب کنند. در نتیجه این سیستم هیچ یک از دو قانونی که ردبول در اعتراضش به آن‌ها اشاره کرده بود را نقض نخواهد کرد. بخشی از بیانیه داوران بدین شرح می‌باشد:

در یک نتیجه‌گیری کلی، اگر DAS را جزئی از سیستم فرمان دهی خودرو ندانیم، غیر قانونی خواندن آن بسیار ساده می‌شود. پس چالش و بحث اصلی باید این باشد که آیا این سیستم جزئی از سیستم فرمان دهی خودرو است یا خیر. داوران تصمیم گرفته‌اند که اینگونه می‌باشد. بنابراین داوران DAS را مجاز برای استفاده می‌دانند و از این رو قوانین مربوط به ایرودینامیک و سیستم فنربندی را نقض نخواهد کرد.