ایرنا/ دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان می گوید با حرکت های جدیدی که در خودروسازی های کشور آغاز شده، بازگشت به افق چشم انداز پیش بینی شده در زمینه خودروهای تجاری را شاهدیم.
۳۱ خرداد ماه گذشته قرارداد تولید و تحویل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس ومینی بوس با هدف تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی بین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و شهردار تهران امضا شد. همچنین در این مراسم، تفاهم نامه تحویل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ارزش یک هزار میلیارد ریال امضا شد.
در این پیوند، «آرش محبی نژاد» افزود: نهضت داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل اکنون به خودروهای دیزلی کشور نیز تسری پیدا کرده و تفاهم نامه هایی که به تازگی گروه صنعتی ایران خودرو برای تامین اتوبوس و مینی بوس با شهرداری تهران منعقد کرده، گویای همین مساله است.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، این چنین قراردادها و تفاهم نامه هایی نه فقط نیاز مصرف کنندگان داخلی به خودروهای سنگین و تجاری را می تواند حل کند، بلکه زنجیره تامین خودروسازان را نیز با خود همراه و منتفع خواهد کرد تا بلوغ تولید خودروهای تجاری را نظیر خودروهای سواری شاهد باشیم.
وی افزود: با تفکرات جدیدی که در مجموعه مدیریت ایران خودرو حاکم شده و همچنین بازسازی ساختاری این خودروساز، تحولات اساسی در این مجموعه انتظار می رود و در این زمینه، زنجیره تامین خودروسازی و قطعه سازان نیز به یاری خودوسازان خواهند پرداخت.
محبی نژاد یادآوری کرد: در افق چشم انداز ۱۴۰۴ تولید ۱۲ هزار دستگاه خودروی تجاری در کشور هدف گذاری شده و هرچند با روندی که در سال های اخیر شاهد بودیم دستیابی به این اهداف دور از دسترس ...