باشگاه خبرنگاران/ گروه خودروسازی سایپا موفق شد با عبور از تیراژ تولیدی ۱۱۶هزار دستگاه خودرو تا پایان هفته گذشته، تیراژ تولیدی خود در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته را افزایش داده و از آن عبور کند.
این افزایش تولید در مدت زمان سپری شده امسال در حالی صورت گرفته که اجرای پروتکل‌های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی از نظر حضور و شیفت‌بندی پرسنل، اجرای برنامه‌های فنی و مهندسی در خطوط تولید و همچنین تامین قطعات مورد نیاز از داخل و خارج کشور به وجود آورده است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز و تشدید فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی انجام فرآیند‌های انتقال مالی و عملکرد زنجیره تامین را با اختلال مواجه کرده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که ۷ هزار دستگاه خودرو از تولیدات سایپا در بهار سال ۹۸ مربوط به خودرو‌های تولید مشترک با خودروسازان خارجی بوده که با تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، این تعداد خودرو نیز از سبد تولیدات سایپا خارج شدند.
با وجود این محدودیت‌ها، گروه خودروسازی سایپا موفق به تولید ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو در سه ماه و نیم گذشته شد.