فردا/ پراید 161 ایکس، مناسب برای مناطق صعب العبور و رقابت مستقیم با فورد سری ‌F