آخرین خبر/ k-132 ایران خودرو به تلویزیون آمد، تبلیغ تازه ترین محصول ایران خودرو در صدا وسیما