خودروکار/ بر اساس آمارهای ارایه شده ثبت نام شاهین به 12 هزار نفر و کوییک 16 هزار نفر رسیده است.

در این طرح خودرو شاهین با پیش‌پرداخت ۸۰ میلیون تومان و موعد تحویل اسفندماه ۹۹، کوییک- اس با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و موعد تحویل بهمن و اسفند ۹۹ و خودرو ساینا- اس با پیش‌پرداخت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و موعد تحویل دی، بهمن و اسفند ۹۹ عرضه خواهند شد.

این طرح که ثبت نام آن از روز گذشته آغاز شده تا چهارشنبه 25 تیرماه ادامه خواهد داشت و آمارها از استقبال از خودروهای جدید گروه خودروسازی سایپا حکایت دارد.