آخرين خبر/ رز رضوي اين عکس را منتشر کرد و در توضيحش نوشت: فيلم آواربا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد