آخرین خبر/ رز رضوی این عکس را منتشر کرد و در توضیحش نوشت: فیلم آواربا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید